Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2017. évi költségvetési támogatása

Tormás Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat a NEMZ-KUL-EPER-17-1734 pályázati azonosító számú „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2017. évi költségvetési támogatása” címmel kiírt nyílt pályázatára az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára meghozott döntése alapján 100.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújtott. A támogatás célja: „Német nemzetiségi táncház” projekt támogatása.

Kedvezményezett: Tormás Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 7383 Tormás, Béke u. 71.

A „Német nemzetiségi táncház” c. programsorozat megvalósításának előkészítő munkái 2017. szeptemberben kezdődtek, majd az első táncházi programra 2017. szeptember 28. napján került sor. A programok nagy érdeklődés mellett kezdődtek, nagyon sok volt a jelentkező, és a szemlélődő is. A programok és az idő előrehaladtával az aktív érdeklődés egy kicsit alábbhagyott, néhányan leszakadtak, de voltak újabb érdeklődők is. Kialakult egy olyan mag, akikre mindig lehetett számítani, akik komolyan gondolták, hogy megtanulják vagy felelevenítik a német nemzetiség tánchagyományait. Mind a gyermekek, mind a felnőttek örömmel vettek részt a hasznos szabadidős programon. Külön öröm volt, hogy bővült a településünkön igénybe vehető, hozzáférhető kulturált szórakozási lehetőség. A település egészének megítélése is nagyon pozitív volt, hasznosnak tartották a programot. Közösségi szempontból rendkívül nagy jelentőségűnek mondható a program megvalósulása, hiszen a gyerekektől a felnőtt korosztályig bárki részt vehetett, akár alkalmanként, akár rendszeresen.  A részt vevők és a szemlélődők is, hétről hétre örömüket lelték a sikerekben. Önmagában véve is örömet okozott: a társas együttlét, az együttes szórakozás. Közösségi szempontból még kiemelendő a kitartás, amely résztvevők jelentős részéről elmondható, ugyanakkor a szabadidő hasznos és kulturált eltöltése a település életében okozott nagy előrelépést.

A megvalósító német nemzetiségi önkormányzat részéről nagy volt az elégedettség a program eredményessége, a falulakosságra gyakorolt hatása szempontjából.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.