Tánckultúra bővítésének támogatása “5102-01-0018/16”

Tormás Község Önkormányzata az 5102-01-0018/16 pályázati azonosító számú „Kulturális alapellátás támogatása 1000 fő alatti kistelepülések számára” címmel kiírt nyílt pályázatára az Emberi Erőforrások Minisztériuma Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár meghozott döntése alapján 300.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújtott. A támogatás célja: „Tánckultúra bővítésének támogatása”.

Kedvezményezett: Tormás Községi Önkormányzat 7383 Tormás, Ács József u. 5.

A „Tánckultúra bővítésének támogatása” c. programsorozat megvalósításának előkészítő munkái január végén megkezdődtek. A roma táncok megvalósításának kezdő időpontja 2017. február 21. napja volt. Ezt követte 2017. március 2. napján a német, majd március 3. napján a sztenderd és latintáncok oktatása. A programok nagy érdeklődés mellett kezdődtek, nagyon sok volt a jelentkező, és a szemlélődő is. A programok és az idő előrehaladtával az aktív érdeklődés egy kicsit alábbhagyott, néhányan leszakadtak, de voltak újabb érdeklődők is. Kialakult egy olyan mag mindegyik tánc esetében, akikre mindig lehetett számítani, akik komolyan gondolták, hogy megtanulnak táncolni. Fontosnak érezték, hogy magabiztosabbak legyenek a táncolás terültén legyen ez népi tánc, vagy általánosnak mondható tánckultúra. Hétről-hétre várták a gyakorlás lehetőségét. Az általános iskolás gyerekek örömmel újságolták az iskolában, hogy ők milyen hasznos szabadidő eltöltési programon vehetnek részt a településükön. A középiskolás és idősebb korosztály számára nagyon fontos volt, hogy helyben és ingyenesen vehetnek részt a tánckultúrájuk szélesítését, bővítését eredményező programokon. A település egészének megítélése is nagyon pozitív volt, hasznosnak tartották a programot. Közösségi szempontból rendkívül nagy jelentőségűnek mondható a program megvalósulása, hiszen a gyerekektől a felnőtt korosztályig bárki tagja lehetett a célcsoportnak, és olyan személyeket lehetett megmozgatni, aktivizálni, akiket eddig még soha, vagy egyáltalán nem lehetett közösségi programokba bevonni. Ez rendkívül nagy öröm volt a szervező önkormányzati tagok számára. Mindenki motivált volt. A táncot oktatók napról napra, hétről hétre örömüket lelték a sikerekben, látták a munkájuk eredményességét, a fáradozásuk értelmét. A táncot tanulók pedig a sikerek hatására még nagyobb örömmel jöttek és felszabadultak voltak attól a többlettudástól, amely önmagában véve is örömet okozott: a társas együttlét, az együttes szórakozás. Közösségi szempontból még kiemelendő a kitartás, amely résztvevők jelentős részéről elmondható, ugyanakkor a szabadidő hasznos és kulturált eltöltése a település életében okozott nagy előrelépést.

Az önkormányzati vezetőkön kívül az együttműködő partnerszervezetek részéről is nagy volt az érdeklődés a program eredményessége, a falulakosságra gyakorolt hatása szempontjából. Érdeklődve figyelték egy-egy táncoktatáson a résztvevők aktivitását, vidám hangulatát, a táncban való fejlődésüket.

A program záró rendezvényére meghívtuk a település összes lakóját, valamint a környező települések vezetőit, a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati vezetőket. A siker nem maradt el. A sok-sok gratuláció a szemlélődők részéről, és a vidám bemutatkozás a „fellépők” részéről, vagyis a táncot tanulók részéről mind-mind nagyszerű dolog volt. Sikeres és méltó befejezése volt a programnak, annál is inkább mivel a Tánc Világnapjára, április 29-ére esett a rendezvény.

Együttműködő partnereink:

Tormás Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat,
Tormás Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.